Salaojaremontti Tampere

Pihayksikkö tekee salaojaremontteja Tampereella kotitalouksille ja taloyhtiöille. Mikäli etsit kokenutta toteuttajaa omalle salaojaremontillesi, olet oikeassa osoitteessa.

Tilaa myyjä käymään »

Salaojaremontti on yksi kodin tärkeistä remonteista, joka on tehtävä jossain vaiheessa rakennuksen elinkaaren aikana. Kattoremontin tärkeys on ilmeistä ja vuotavan vesijohdon haitat ymmärtää jokainen. Salaojaremontin tarpeellisuus on hieman vaikeampi käsittää, sillä salaojarakenteet ovat maan alla piilossa. Juuri siksi salaojaremontti onkin niin tärkeä.

Ongelmat salaojarakenteissa johtavat salakavalasti eteneviin kosteusvaurioihin talon muissa rakenteissa, joiden korjaaminen voi tulla erittäin kalliiksi. Vesi ja kosteus etenevät talon rakenteissa paitsi ylhäältä alaspäin, kuten vesikatolla, mutta myös alhaalta ylöspäin ja vaakasuorassa. Tämä perustuu veden kapillaariseen liikkumiseen rakennusmateriaaleissa. Vertauskuvana voi ajatella pesusientä, joka imee pöydälle kaadetun vesitilkan itseensä. Vesi voi liikkua tämän fysikaalisen ilmiön ansiosta metrejä rakennusmateriaaleissa. Jatkuvasti kostea rakennusmateriaali puolestaan toimii kasvualustana homesienille.

Kosteusvauriot ovat paitsi kalliita, myös terveydelle vaarallisia. Pahimmillaan kosteusvauriosta voi saada elinikäisen herkistymisen homeitiöille ja elinympäristön kemikaaleille. Nämä tapaukset ovat yleistyneet ikävällä tavalla viime vuosina. Lisäksi rakenteiden kuivaaminen on hidasta ja kunnollinen rakenteiden kuivaaminen voi haitata asumista pitkään.

Salaojaremontissa rakennetaan kuivatusjärjestelmä talon perustuksille

Kosteusongelman aiheuttaa talon rakenteisiin päätyvä kosteus. Salaojaremontissa asennetaan kosteuden liikkumista estävä rakenne talon perustusten viereen. Talossa voi tällainen rakenne ollakin, mutta se ei välttämättä enää toimi. Vastaan on tullu alle kaksikymmentä vuotta vanhoja taloja, joissa salaojitus on jollain tapaa pielessä. Pelkkä salaoja ei vielä tarkoita toimivaa rakennetta. Salaojitus on kokonaisuus, jonka tulee toimia jokaiselta osaltaan.

Kuivatusrakenne voidaan jakaa neljään osaan. Lähimpänä rakennusta on perustuksia vasten oleva vaippa, joka ulottuu koko matkan ylhäältä alas. Vaippa voidaan rakentaa eri tavoin, mutta periaate kaikissa tavoissa on ulkoa tulevan kosteuden estäminen ja siirtäminen alaspäin. Toinen järjestelmän osa on salaojaputkitus, joka on alimpana keräämässä vaipan alaspäin siirtämän veden. Siitä juuri nimi, salaoja, oja joka on piilossa.

Kolmas järjestelmän osa on kaivot. Rakennuksen kulmissa on tarkastuskaivot, joihin vesi johdetaan salaojaputkista. Tarkastuskaivoista vesi johdetaan kokoojakaivoon, eli perusvesikaivoon. Perusvesikaivosta vesi johdetaan ojaan tai kunnan sadevesiverkostoon.

Neljäs osa on sadevesien keräysjärjestelmä, jolla kerätään ränneistä ja pihasta tuleva pintavesi talteen ja johdetaan se perusvesikaivoon. Hyvin tyypillistä on, että jokin näistä järjestelmän osista puuttuu, vaikka salaojaputki olisikin asennettu.

Salaojaremontti Tampere - kaikkiin taloihin

Salaojaremontti onnistuu Tampereella kaikkii taloihin. Remontin ainoa ikävä puoli on, että siinä joudutaan olemassa olevaa pihaa kaivaman, jotta kaikki rakenteet saadaan tehtyä. Piha on kuitenkin mahdollista rakentaa aivan samanlaiseksi, kuin se olikin ja usein pihaa samalla parannetaan muutenkin. Meiltä saat salaojaremontin yhteydessä myös piharakentamisen toteutuksen. Työssä käytettävät koneet voidaan myös valita niin, että ympäristölle aiheutuvat haitat pysyvät mahdollisimman pieninä. Kun remontti suunnitellaan etukäteen, voidaan tällaiset asiat huomioida ennalta.

Käytännössä itse remontti etenee siten, että työskentelyalueelta siirretään suojaan kaikki säästetävä irtaimisto, kuten terassit ja portaat. Talon perustukset kaivetaan esiin ja tutkitaan niiden kunto. Seuraavaksi asennetaan kaikki salaojarakenteet ja lopuksi kaivanto täytetään. Ylimääräiset maa-ainekset viedään pois ja työskentelyalue siistitään etukäteen sovitulla tavalla. Aikaa tähän menee viikosta kahteen. Työtä tekee muutaman työntekijän paikallisista miehistä koostuva ammattiryhmä.

Pihayksikkö antaa Tampereella salaojaremontista kirjallisen tarjouksen

Pihayksikön myyjä tekee kartoituskäyntejä Tampereen alueella asiakkaiden luona. Kartoituskäynnillä selviää mahdollinen tarve salaojaremontille. Myyjä selvittää remontin tekemiseen vaikuttavat asiat ja näin selviää myös remontin kokonaishinta. Pihayksikkö tekee asiakkaalle kirjallisen tarjouksen, jossa on remontille yksi hinta, joka sisältää niin materiaalit kuin työnkin. Tällöin asiakkaan ei tarvitse arvailla remontin lopullista hintaa.

Mikäli haluat selvittää, tarvitsetko salaojaremonttia ja asuinpaikkasi on Tampere, pyydä myyjä käymään.

 

Katso myyjän yhteystiedot

 

TÄSTÄ

 

Salaojaremontti Tampere rakennuksen läheisyydessä
Salaojaremontti Tampere kokeneen ammattilaisen toimesta
Teemme salaojaremontit varmalla ammattitaidolla
meiltä löytyy kaikki salaojaremontissa tarvittavat työkoneet
Henkilökuntamme suorittaa salaojaremontit myös haastavissa olosuhteissa
Teemme salaojaremontit tarkkaan määräysten mukaisesti
Salaojaremontti Tampereella ja lähialueilla